Copyright © 2018 SOSW - WTZ  w Jaśle         Wszelkie prawa zastrzeżone      | Fotografie: archiwum własne
wtzjaslo.pl
booked.net
Pogoda
Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle jest placówką wykonującą rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych, finansowaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Jaśle, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego przez nich programu rehabilitacji i terapii przeznacza się w porozumieniu z uczestnikami na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.
Warunkiem uczestnictwa jest aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wpis w orzeczeniu o wymaganym uczestnictwie w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Orzeczenie takie wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Uczestnictwo w Warsztacie jest bezpłatne.
A k t u a l n o ś c i

Polecane strony
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle
Starostwo Powiatowe w Jaśle
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Informacja o naborze
Informacja o naborze

Ważne informacje dotyczące organizacji zajęć
w Warsztacie na czas epidemii COVID-19

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczestników, rodziców/opiekunów i pracowników w WTZ

Zasady bezpiecznego zachowania podczas epidemii  

                                                                                 Załącznik nr1                                                                   

Oświadczenie uczestnika/rodziców/opiekunów prawnych

                                                                                 Załącznik nr 2

Deklaracja uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego

                                                                                Załącznik nr 3

Pobierz Pobierz Pobierz PobierzLicznik odwiedzin
wtzjaslo.pl

                                              Projekt grantowy

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Jaśle na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego z Funduszy Europejskich otrzymał dodatkowe środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz zakupu środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jaśle.

Zakupiony sprzęt, środki dezynfekcyjne oraz środki ochrony osobistej zabezpieczają pracowników warsztatu zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami przed zakażeniem Covid-19.