Polecane strony
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle
Starostwo Powiatowe w Jaśle
Copyright © 2018 SOSW - WTZ  w Jaśle         Wszelkie prawa zastrzeżone      | Fotografie: archiwum własne
o_nas
Pogoda
W naszym Warsztacie oprócz twórczej i żmudnej pracy uczestnicy poszerzają swoją wiedzę o naszym otoczeniu. Odwiedzają i poznają różne ciekawe miejsca Jasła i okolic. Odwiedzają instytucje użyteczności publicznej, wyjeżdżają na  wycieczki krajoznawcze, biorą udział w obozach terapeutycznych które mają za zadanie przystosować ich do życia codziennego.
Celem WTZ jest włączanie osób z niepełnosprawnością intrlektualną do życia społecznego i zawodowego, integracja ze środowiskiem pełnosprawnych, wyzwalanie poczucia własnej wartości, podwyższenie aktywności fizycznej i psychicznej oraz rozwój zainteresowań.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Celem działania Warsztatu Terapii Zajęciowej jest:
Friday, October 05, 2018

-   ogólne usprawnianie;
- rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym     zaradności osobistej     dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
- aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej;
-  stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji      społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia  prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

Informacja o naborze
booked.net
A k t u a l n o ś c i
Licznik odwiedzin