Polecane strony
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle
Starostwo Powiatowe w Jaśle
Copyright © 2018 SOSW - WTZ  w Jaśle         Wszelkie prawa zastrzeżone      | Fotografie: archiwum własne
informacja
Pogoda
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
W Sali rehabilitacyjnej uczestnicy przy pomocy fizjoterapeuty oraz specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego mogą korzystać z różnego rodzaju ćwiczeń zespołowych oraz indywidualnych. Rehabilitacja odbywa się poprzez ćwiczenia: ogólnie usprawniające, samo wspomagane, czynne wolne, korekcyjne, rozluźniające, oraz gry i zabawy ruchowe dostosowane do możliwości uczestników. Wszystkie formy ćwiczeń umożliwia nam sprzęt rehabilitacyjny taki jak; UGUL, atlas, rowery rehabilitacyjne, tablice do terapii manualnej oraz przybory gimnastyczne. Celem zajęć jest podnoszenie ogólnej sprawności oraz rozwijanie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej.
Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w niezbędny sprzęt do rehabilitacji oraz podnoszenia sprawności i kondycji fizycznej, dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego
z uczestników. Każdy uczestnik posiada indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. 
Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych.  Udział w zajęciach pozwala dbać uczestnikom o swoją kondycję fizyczną, jak również uczy prozdrowotnego trybu życia. Uczestnicy biorą również udział w turniejach rekreacyjno-sportowych poza ośrodkiem, m.in. gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, inne gry i zabawy sprawnościowe.
<<< Wstecz
Informacja o naborze
booked.net
Licznik odwiedzin